Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

(08.) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämisestä.

Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Instituutin toimintaa jatkavaa säätiötä sekä Espoon kaupunkia kirjaston erityistehtävän osalta on tarkoitus avustaa momentin 29.80.52 määrärahasta.


2012 II lisätalousarvio 276 000
2012 talousarvio 969 000
2011 tilinpäätös 978 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Eduskunta hyväksyi marraskuussa lain Venäjän ja Itä-Euroopan Instituutin muuttamisesta säätiöksi. Cultura-säätiö aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta. Sen tehtävänä on mm. tuottaa valtakunnallisesti palveluja venäjänkieliselle väestölle sekä kieleen että kulttuuriin liittyvissä asioissa. Muun muassa venäjänkielinen kirjasto siirtyy Espoon kaupunginkirjaston alaisuuteen.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että säätiön toiminta käynnistetään uusissa toimitiloissa vuoden 2013 alusta, mutta toimitiloista aiheutuvia kuluja ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon vuoden 2013 talousarvion valmistelussa. On mahdollista, että säätiö joutuu maksamaan vuokraa instituutin tyhjäksi jäävistä tiloista toukokuun loppuun 2013 saakka. Vuokran suuruus on noin 25 000 euroa kuukaudessa.