Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 385 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.

Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja määrän (1 600 nimikettä), joka vastaa noin 33 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on vähintään 50 000 henkilöä.

Keskeisenä tavoitteena vuonna 2013 on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla ja tarjoamalla Celian digitaalinen kokoelma ja verkkopalvelut muiden palvelukanavien, kuten kirjastojen, käyttöön. eKirjaston rakentaminen ja verkkojakelun laajentaminen jatkuvat. Kansainvälisen Daisy/Epub -formaatin käyttöä edistetään saavutettavassa muodossa olevan kirjallisuuden lisäämiseksi Suomessa.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
— kirjatuotanto/kpl 2 277 2 057 2 200
— lainojen määrä 978 161 985 072 1 100 000
— oppikirjatoimitukset/kpl 9 937 11 369 13 500
— asiakkaiden määrä 14 188 15 759 18 000
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) 4,35 4,31 4,1
Toiminnallinen tehokkuus      
— kirjalainan keskihinta/euroa 5,60 4,35 5,0
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa 179 153 165
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 56 51 52

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 6 179 6 567 6 550
Bruttotulot 237 155 165
Nettomenot 5 942 6 412 6 385
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 298    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 080    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -27
Palkkausten tarkistukset 99
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -16
Tasomuutos -83
Yhteensä -27

2013 talousarvio 6 385 000
2012 II lisätalousarvio 52 000
2012 talousarvio 6 412 000
2011 tilinpäätös 6 724 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 385 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 8 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -8 000
2013 talousarvio 6 385 000
2012 tilinpäätös 6 464 000
2011 tilinpäätös 6 724 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 8 000 euroa.