Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin (kiinteä määräraha)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään 188 000 euroa.

Selvitysosa:Määräaika muiden rahoittajatahojen valtion vastinrahoitukseen kytkeytyville sijoituksille julkisoikeudellisten yliopistojen pääomiin päättyi 30.6.2011. Vuonna 2012 suoritettujen lisäselvitysten perusteella Helsingin yliopistolta ja Sibelius-Akatemialta on kummaltakin jäänyt perusteettomasti saamatta valtion vastinrahoitusta yhden valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen perusteella. Näiden vastinrahaan oikeuttavien lahjoitusten yhteismäärä on 75 000 euroa, mikä edellyttää yliopistojen tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi aiemman 5/2 -jakosuhdelinjauksen mukaisesti yhteensä 188 000 euron valtion vastinrahoitusta. Tästä 50 000 euroa kohdentuu Helsingin yliopistolle ja 138 000 euroa Taideyliopistolle, jonka osana Sibelius-Akatemia on toiminut vuoden 2013 alusta.


2013 I lisätalousarvio 188 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään 188 000 euroa.