Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              41. Energiaverotuki
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminenPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Työllisyyttä ja elinkeinoelämää tuetaan energiaverotuella.

Yleisillä energiaverotuilla edistetään ammattimaisen toiminnan ja energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukykyä sekä uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä ja käyttöä. Maa- ja puutarhatalouden energiaverotuella tuetaan maatalouden tulonmuodostusta.

41. Energiaverotuki (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 304 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) maatalouden tukeen

2) alusliikenteen tukeen

3) sähkön tuotannon tukiin

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen

5) verottomasta käytöstä johtuviin palautuksiin.

Selvitysosa:Määräraha perustuu seuraaviin säädöksiin:

1) maatalouden tuki: laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta (603/2006)

2) alusliikenteen tuki: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 4 kohta)

3) sähkön tuotannon tuet: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 8 §)

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautus: laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1168/2002 8 a §)

5) verottomasta käytöstä johtuvat palautukset: laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994 9 § 2, 3, 5, 6 kohdat), laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta (1260/1996 12 § 1 mom. ja 21 § 1 mom.).

Sähkön tuotannon tukien maksaminen siirtyi pois Tullilta 1.1.2011 alkaen mutta jälkitarkastuksista aiheutuvia korjauksia voidaan joutua maksamaan vuoteen 2013 saakka.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta kasvatettiin 120 milj. eurolla vuoden 2012 alusta alkaen.

Maataloudelle maksettavaa tukea muutetaan vuonna 2014 ympäristöohjaavammaksi siten, ettei sille palauteta enää hiilidioksidiveron osuutta. Budjettitalouteen muutos vaikuttaa vuonna 2015.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
1. Maatalouden tuki 50 000 000
2. Alusliikenteen tuki 4 000 000
3. Sähkön tuotannon tuet 50 000
4. Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus 200 000 000
5. Verottomasta käytöstä johtuvat palautukset 50 000 000
Yhteensä 304 050 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menoarvion päivitys vuoden 2013 tasolle 48 250
Yhteensä 48 250

2013 talousarvio 304 050 000
2012 talousarvio 255 800 000
2011 tilinpäätös 83 644 219

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 304 050 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valmisteverojärjestelmän kautta maksettavaan

1) maatalouden tukeen

2) alusliikenteen tukeen

3) sähkön tuotannon tukiin

4) energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen

5) verottomasta käytöstä johtuviin palautuksiin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 35 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu pääasiassa vuonna 2013 maksettavan energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksen määrän arvion tarkentumisesta.


2013 IV lisätalousarvio -35 000 000
2013 talousarvio 304 050 000
2012 tilinpäätös 144 577 008
2011 tilinpäätös 83 644 219

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 35 000 000 euroa.