Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

31. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 67 007 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) ennen vuotta 2008 voimassa olleen kuntajakolain 40 §:n (167/2005) mukaiseen investointi- ja kehittämishankkeiden tukeen

4) enintään 2 400 000 euroa kuntajakolain 16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä

5) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää kohtien 4) ja 5) osalta myös metropolialuetta koskevien esiselvitysten henkilöstö- ja muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Säännökset yhdistymisavustusten muodosta ja tasosta on uudistettu vuoden 2008 alusta ja sen jälkeen toteutettavissa kuntajaon muutoksissa. Samalla on luovuttu kuntajaon muutosten yhteydessä erikseen maksettavasta investointi- ja kehittämishankkeiden tuesta.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Yhdistymisavustus  
— vuoden 2013 kuntien yhdistymiset, 10 liitosta 14 920
— vuoden 2012 kuntien yhdistymiset, 0 liitosta -
— vuoden 2011 kuntien yhdistymiset, 6 liitosta 6 048
Yhteensä, 10 liitosta 20 968
Valtionosuusmenetysten kompensaatio  
— vuoden 2013 yhdistymiset 15 217
— vuoden 2012 yhdistymiset -
— vuoden 2011 yhdistymiset 2 894
— vuoden 2010 yhdistymiset 2 163
— vuoden 2009 yhdistymiset 22 805
Yhteensä 43 079
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki  
— vuoden 2007 yhdistymiset 360
Kuntajakolain mukaiset selvityskustannukset ja yhdistymisiin liittyviin esiselvityksiin myönnettävä avustus (enintään) 2 400
Kaupunkiseutuselvitysten kustannukset (enintään) 200
Kaikki yhteensä 67 007
  2011
toteutuma
2012
toteutuma
2013
arvio
       
Kuntien yhdistymisiä 4 0 10
Kuntien määrän vähennys -6 0 17
Määräraha, milj. € 114,5 44,2 65,0
— josta ko. vuoden yhdistymisten osuus, milj. € 8,9 0,0 30,1

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki -1 504
Kuntajakolain 16 §:n mukaiset selvitykset ja esiselvitykset (josta 2 000 000 euroa siirtoa momentilta 28.90.30) 1 840
Valtionosuusmenetysten kompensaatio 13 178
Yhdistymisavustukset 10 299
Yhteistoiminta-avustukset -1 000
Yhteensä 22 813

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 67 007 000
2012 talousarvio 44 194 000
2011 tilinpäätös 114 455 525

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 67 007 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kuntajakolain (1698/2009) 41 §:n mukaisiin laskennallisiin yhdistymisavustuksiin

2) lain 44 §:n mukaisten valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen

3) ennen vuotta 2008 voimassa olleen kuntajakolain 40 §:n (167/2005) mukaiseen investointi- ja kehittämishankkeiden tukeen

4) enintään 2 400 000 euroa kuntajakolain 16 §:n mukaisten erityisten selvitysten toimittamisesta aiheutuneiden kustannusten maksamiseen sekä avustuksiin kunnille niistä kustannuksista, joita niille aiheutuu yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä

5) enintään 200 000 euroa selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annetun lain (1408/2010) mukaisten selvitysten kustannuksiin.

Määrärahaa saa käyttää kohtien 4) ja 5) osalta myös metropolialuetta koskevien esiselvitysten henkilöstö- ja muiden menojen maksamiseen.