Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnallePDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Yleisiä veroja ja maksuja koskeva lainsäädäntövalta sekä oikeus kantaa veroja kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan valtakunnalle. Tämän vuoksi Ahvenanmaan maakunnalle suoritetaan itsehallinnosta aiheutuvien menojen kattamiseksi vuosittain valtion varoista määrä, joka vahvistetaan itsehallintolain tarkoittamassa tasoituksessa. Ahvenanmaan valtuuskunta toimittaa tasoituksen vuosittain jälkikäteen kultakin kalenterivuodelta. Tasoitusmäärä lasketaan siten, että valtion tilinpäätöksen mukaiset asianomaisen vuoden tulot lukuun ottamatta uusia valtion lainoja, kerrotaan itsehallintolain mukaisella tasoitusperusteella, joka on 0,45 %.

Tasoitusmäärästä maksetaan vuosittain ennakkoa, joka on otettava valtion talousarvioesitykseen. Ahvenanmaan valtuuskunta vahvistaa ennakon suuruuden. Myös vuotuisen ennakon arvioitu määrä lasketaan edellä tarkoitetulla tavalla.

Ahvenanmaan maakunnalle voidaan itsehallintolain mukaan myöntää myös ylimääräistä määrärahaa, verohyvitystä ja erityistä avustusta itsehallintolaissa tarkemmin säädetyin perustein. Myös näistä määrärahoista päättää Ahvenanmaan valtuuskunta. Itsehallintolain mukaan tasavallan presidentti vahvistaa tasoitusta koskevan valtuuskunnan päätöksen sekä edellä tarkoitettuja muita määrärahoja koskevat valtuuskunnan päätökset. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätökset on vahvistettava niitä muuttamatta tai jätettävä vahvistamatta.

30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 211 860 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.


2013 talousarvio 211 860 000
2012 II lisätalousarvio 2 467 000
2012 I lisätalousarvio 434 000
2012 talousarvio 203 250 000
2011 tilinpäätös 193 509 728

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 211 646 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 214 000 euroa talousarvioesityksen 211 860 000 euroon nähden aiheutuu tässä täydentävässä esityksessä ehdotetuista tuloarvioiden muutoksista.


2013 talousarvio 211 646 000
2012 III lisätalousarvio -1 638 000
2012 II lisätalousarvio 2 467 000
2012 I lisätalousarvio 434 000
2012 talousarvio 203 250 000
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 211 646 000 euroa.

Määrärahaa saa Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaisesti käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaista tasoitusta ja tasoitusmäärää koskevien ennakkomaksujen suorittamiseen. Kun tasoitus lain mukaan suoritetaan jälkikäteen, saattavat tällöin vielä vahvistamattomien tasoitusten määrät nousta ennakkomaksuja suuremmiksi. Tämän johdosta määrärahaa saa käyttää ennen lopullisen tasoituksen vahvistamista myös lisäennakon myöntämiseen varainhoitovuotta edeltäneiden vuosien menoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 547 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1191) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 547 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentilta vähennetään 4 046 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1191) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentilta vähennetään 4 046 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 332 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 216 000 euroa aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta ja 2 116 000 euroa Ahvenanmaan valtuuskunnan vahvistamasta vuoden 2012 lopullisesta tasoituksesta.


2013 IV lisätalousarvio 2 332 000
2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 332 000 euroa.

 

V lisätalousarvioesitys HE 208/2013 vp (12.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) perusteena olevien valtion vuoden 2013 talousarviossa arvioitujen tulojen määrän muutoksesta.


2013 V lisätalousarvio 21 000
2013 IV lisätalousarvio 2 332 000
2013 III lisätalousarvio -4 046 000
2013 I lisätalousarvio -547 000
2013 talousarvio 211 646 000
2012 tilinpäätös 204 345 615
2011 tilinpäätös 193 509 728

 

Eduskunnan kirjelmä EK 34/2013 vp (20.12.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 21 000 euroa.

31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalle on maksettava ylimenevä osa, jos maakunnassa verovuodelta maksuunpantu tulo- ja varallisuusvero ylittää 0,5 % vastaavasta verosta koko maassa (verohyvitys).


2013 talousarvio 25 000 000
2012 II lisätalousarvio -7 550 000
2012 talousarvio 25 000 000
2011 tilinpäätös 19 767 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 25 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Ahvenanmaan itsehallintolain 49 §:n mukaisen verohyvityksen maksamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 15 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tasavallan presidentti on 1.3.2013 vahvistanut Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen, jonka mukaan vuoden 2011 verohyvityksen määrä on 9 783 220 euroa.


2013 I lisätalousarvio -15 200 000
2013 talousarvio 25 000 000
2012 tilinpäätös 17 440 733
2011 tilinpäätös 19 767 938

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 15 200 000 euroa.

(32.) Ylimääräinen määräraha Ahvenanmaan maakunnalle (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2012 talousarvio 50 000 000

40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 4 000
Yhteensä 4 000

2013 talousarvio 13 000 000
2012 talousarvio 9 000 000
2011 tilinpäätös 6 554 206

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 13 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaan maakunnalle.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 2 600 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että Ahvenanmaan maakunnalle palautettava vuodelta 2012 maksettu arpajaisveron määrä on ennakoitua pienempi.


2013 IV lisätalousarvio -2 600 000
2013 talousarvio 13 000 000
2012 tilinpäätös 8 650 751
2011 tilinpäätös 6 554 206

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 2 600 000 euroa.