Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 42 825 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

Selvitysosa:Määrärahaa on tarkoitus käyttää sellaisten hallinnon tuottavuutta lisäävien hankkeiden rahoittamiseen, joista valtiovarainministeriö on tehnyt asianomaisen ministeriön kanssa tuottavuuden lisäämistä ja tuottavuushyötyjen toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen. Ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa käytössä olevien tietojärjestelmien uudistamisella ja toimintojen automatisoinnilla voidaan saavuttaa tuottavuuden lisääntymistä, edistää sähköiseen asiointiin siirtymistä ja korvata vanhentuneita järjestelmiä. Määrärahaa voidaan myös käyttää tuottavuutta lisäävien keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämistyöhön ja valtionhallinnon yhteiseen käyttöön tulevien tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tietojärjestelmähankkeet 37 825 000
Muut tuottavuushankkeet 5 000 000
Yhteensä 42 825 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 25.10.03 (Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten aineistopankki) -6 400
Siirto momentille 26.10.01 (Poliisin lupahallinnon sähköisen asioinnin kehittäminen) -875
Siirto momentille 28.10.01 (Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus) -25 400
Siirto momentille 28.10.01 (Yritystietopalvelurajapinta viranomaiskäyttöön) -500
Siirto momentille 28.40.02 (Maistraattien perhelehtien digitointi) -1 000
Siirto momentille 30.01.03 (Maaseutuviraston sähköinen hallinto) -1 300
Siirto momentille 30.50.20 (Vesihuoltotiedon hallinnan kehittäminen) -700
Tasomuutos 7 400
Yhteensä -28 775

2013 talousarvio 42 825 000
2012 II lisätalousarvio -2 180 000
2012 talousarvio 71 600 000
2011 tilinpäätös 13 200 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 41 825 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 1 000 000 euroa talousarvioesityksen 42 825 000 euroon nähden on siirtoa momentille 26.10.21 viranomaisten kenttäjärjestelmän (KEJO) hankinnan, rakentamisen ja käyttöönoton hanketta varten. Hankkeessa toteutetaan poliisin, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja Tullin yhteinen kenttäjärjestelmä. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Poliisihallitus.


2013 talousarvio 41 825 000
2012 II lisätalousarvio -2 180 000
2012 talousarvio 71 600 000
2011 tilinpäätös 13 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 41 825 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen tähtäävien tietohallintohankkeiden, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen

2) hallinnonalojen keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittämiseen.

Määrärahaa saa käyttää enintään 25 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 1 120 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 28.20.01, mistä 350 000 euroa Valtiokonttorin luottojen hallinnoinnin digitalisointihankkeen, 580 000 euroa vahingonkorvaustoiminnan digitalisointihankkeen ja 190 000 euroa keskitetyn valuuttakaupan hankkeen menoja varten.


2013 IV lisätalousarvio -1 120 000
2013 talousarvio 41 825 000
2012 tilinpäätös 69 420 000
2011 tilinpäätös 13 200 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 1 120 000 euroa.