Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         40. Invandring

Talousarvioesitys 2013

22. EU:s andel i anslutning till det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar(reservationsanslag 2 år)

Anslaget får användas

4) till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:Punkt fyra i stycket i beslutsdelen blir punkt fyra i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.


2010 budget 8 656 000
2009 II tilläggsb. 2 843 000
2009 budget 9 515 000
2008 bokslut -2 797 570