Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.

Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.

Tuotokset ja laadunhallinta

  2013 tavoite
   
Edunvalvontaan määrääminen  
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika enintään kk 4
— hakemukset käräjäoikeudelle, aika enintään kk 4
Edunvalvonta-tilintarkastus  
— vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin 6 kk kuluessa
— päätöstilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, keskimäärin 2 kk kuluessa
Lupa-asiat  
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin kk 2
Julkinen notaari  
— palvelujen saanti, enintään pv. 2
Muuttoilmoituspalvelu  
— palvelupuhelimeen vastausaika normaalitilanteessa, enintään min. 1
Kaupparekisteri  
— asunto-osakeyhtiöiden kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely, aika keskimäärin kunnossa oleville ilmoituksille kk 0,5
Kuluttajaneuvonta  
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään 50 %
— vastausaika asiakkaiden sähköisiin yhteydenottoihin 5 pv kuluessa

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 765 757 744
Vakinaisia/määräaikaisia (%) 85,2/14,8 83/17 87/13
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5 3,2 3,3 3,3
Sairauspoissaolot, pv/htv 11,3 10,0 9,0

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 47 123 48 505 47 836
Bruttotulot 15 153 14 000 15 000
Nettomenot 31 970 34 505 32 836
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 815    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 497    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 10 081 11 500 11 500
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 15 749 16 000 16 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -5 668 -4 500 -4 500
Kustannusvastaavuus, % 64 72 72
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot 368 510 510
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 454 480 480
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -86 30 30
Kustannusvastaavuus, % 81 106 106

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 28.40.01 (-2 htv maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön vahvistamiseen) -170
Siirto momentille 28.40.01 (lupa- ja valvontatehtävien hoitamiseen) -225
Siirto momentilta 28.70.20 1 000
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -30
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -244
Palkkausten tarkistukset 1 146
Tasomuutos -3 146
Yhteensä -1 669

2013 talousarvio 32 836 000
2012 II lisätalousarvio 631 000
2012 talousarvio 34 505 000
2011 tilinpäätös 30 652 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 836 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 87 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -87 000
2013 talousarvio 32 836 000
2012 tilinpäätös 33 636 000
2011 tilinpäätös 30 652 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 87 000 euroa.