Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 17 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n  2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n  2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -15 000
Yhteensä -15 000

2013 talousarvio 17 700 000
2012 talousarvio 32 700 000
2011 tilinpäätös 33 006 486

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 17 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää verotukseen liittyvien korkomenojen maksamiseen.

Korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) verontilityslaki (532/1998)

2) veronkantolain 27 b § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (568/2004)

3) autoverolain 65 § (1482/1994)

4) valmisteverotuslain 49 §:n 1 momentti (182/2010)

5) tullilain 39 §:n  2 momentti (1258/2009)

6) arvonlisäverolain 101 §:n  2 momentti (1486/1994).

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005).

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään:

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve ja perustelujen muutokset johtuvat momentin perustelujen ajantasaistamisesta. Kohta 7) on uusi ja aiheutuu verotilimenettelyn käyttöönottamisesta.


2013 I lisätalousarvio 2 300 000
2013 talousarvio 17 700 000
2012 tilinpäätös 25 957 974
2011 tilinpäätös 33 006 486

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 2 300 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että korkomenot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

2) veronkantolain 22 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (609/2005).

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään:

7) verotililain 31 § ja siihen liittyvä voimaantulosäännös (604/2009).