Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 8 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin sekä Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
TUVE-käyttömenot 4 640 000
Palvelusopimus 3 140 000
Strateginen ohjaus 178 000
Asiankäsittelyjärjestelmät 200 000
Julkaisujärjestelmät 100 000
Muut järjestelmät 140 000
Sähköinen asiointi 50 000
Tietoturvallisuus 50 000
Lähiverkko 50 000
Muut tietohallintomenot 40 000
Yhteensä 8 588 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
TUVE-käyttökustannukset -1 140
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -60
Toimintamenosäästö (HO) -100
Yhteensä -1 300

2013 talousarvio 8 588 000
2012 talousarvio 9 888 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetystä määrärahasta osoitetaan 4,64 miljoonaa euroa hallinnon turvallisuusverkko -hankkeen (TUVE) käyttömenoihin. Turvallisuusverkon on tarkoitus varmistaa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan kannalta tärkeiden viranomaisten ja muiden toimijoiden viestintä parantamalla merkittävästi tietoliikenneverkon suojaustasoa ja käytettävyyttä.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hankkeen kustannukset ylittävät esitetyn määrärahan noin 5,4 miljoonalla eurolla vuonna 2013. Valiokunta pitää välttämättömänä, että yhteisten valtionhallinnolle tarjottavien TUVE-palveluiden luomisesta aiheutuvat kustannukset korvataan sisäasiainministeriölle. Niistä ei saa aiheutua ylimääräistä kustannusta tietoverkkopalveluiden toteuttamisesta vastaavalle Hallinnon tietotekniikkakeskukselle (HALTIK) tai viime kädessä sisäasiainministeriön hallinnonalan virastoille, joista suurimmat ovat poliisi ja rajavartiolaitos.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 8 588 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sisäasiainhallinnon runkoverkon ja ministeriön lähiverkon, yhteiskäytössä olevien tietojärjestelmien ylläpito- ja kehittämismenoihin sekä Turvallisuusverkko-hankkeen (TUVE) käyttömenoihin.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) toteutukseen ja ylläpitoon liittyvistä lisäkustannuksista.


2013 I lisätalousarvio 3 900 000
2013 talousarvio 8 588 000
2012 tilinpäätös 9 888 000
2011 tilinpäätös 4 711 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 3 900 000 euroa.