Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 011 000 euroa.

Selvitysosa:Vähemmistövaltuutettu on sisäasiainministeriön yhteyteen sijoitettu itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa, oikeusturvaa sekä hyviä etnisiä suhteita Suomessa. Vähemmistövaltuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

Vähemmistövaltuutetun neuvontapalveluiden kehittyminen

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Neuvonta 505 410 390
Lausunto/kannanotto/aloite 120 110 120
Vireille avustajana tai hakijana esim. tuomioistuimessa tai syrjintälautakunnassa 0 2 6

Vähemmistövaltuutetun toimisto on kehittänyt neuvontapalvelujaan, jotta ihmiset eri puolella Suomea saavat neuvontaa mahdollisimman helposti. Toimistoon tulevien neuvontayhteydenottojen määrä on tavoitteiden mukaisesti jo jonkin verran vähentynyt. Tavoitteena on ollut tätä kautta vapauttaa resursseja asioiden syvempään tarkasteluun esim. sovittelemalla juttuja enemmän tai viemällä niitä eteenpäin.

Valtioneuvoston nimittämä syrjintälautakunta on yhdenvertaisuuslakiin perustuva etnistä syrjintää koskevia hakemuksia käsittelevä sisäasiainministeriön ohessa toimiva itsenäinen ja riippumaton oikeusturvaelin, joka voi antaa syrjintää koskevan kieltopäätöksen, jonka noudattamista se voi tehostaa uhkasakolla ja tuomita sen maksettavaksi.

Asiakastapausten lukumäärä syrjintälautakunnassa

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Syrjintälautakunta 350 370 370

Henkilötyövuosien lukumäärä

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Vähemmistövaltuutettu 11 10 12
Syrjintälautakunta 2 2 2

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 911 1 030 1 061
Bruttotulot 50 50 50
Nettomenot 861 980 1 011
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 71    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 129    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Vähemmistövaltuutettu 876
Syrjintälautakunta 135
Yhteensä 1 011

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Muu muutos 1
Palkkausten tarkistukset 32
Toimintamenosäästö (HO) -2
Yhteensä 31

2013 talousarvio 1 011 000
2012 II lisätalousarvio 14 000
2012 talousarvio 980 000
2011 tilinpäätös 919 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 011 000 euroa.