Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 90 051 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 24 431 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 12 439 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 30 934 000
Maksuosuus YK:n päämajan peruskorjaukseen (CMP) 1 555 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 3 029 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 385 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 518 000
OECD:n jäsenmaksu 2 363 000
WTO:n jäsenmaksu 1 018 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 885 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 560 000
Muut jäsenmaksut 5 934 000
Yhteensä 90 051 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon 1 036
Suomen osuus YK:n sotarikostuomioistuimelle 149
Suomen osuus YK:n talousarvioon 1 608
Valuuttakurssivaikutus 3 430
WTO:n jäsenmaksu 50
Yhteensä 6 273

2013 talousarvio 90 051 000
2012 talousarvio 83 778 000
2011 tilinpäätös 90 768 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 90 051 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.