Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              (66.) Lähialueyhteistyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

(66.) Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Momentin poistaminen talousarviosta -3 000
Siirto momentille 24.90.68 -3 000
Yhteensä -6 000

2012 talousarvio 6 000 000
2011 tilinpäätös 16 000 000