Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Tasavallan presidenttiPDF-versio

01. Presidentin palkkio ja käyttövarat (kiinteä määräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 359 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain (1152/2011) mukaisten menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää muista kuin toimintamenomomentille tai momentille 22.01.20 budjetoiduista presidentin järjestämistä tilaisuuksista tai presidentin toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuonna 2012 korotettu palkkio maksetaan koko vuodelta 6
Yhteensä 6

2013 talousarvio 359 000
2012 talousarvio 353 000
2011 tilinpäätös 297 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 359 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain (1152/2011) mukaisten menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää muista kuin toimintamenomomentille tai momentille 22.01.20 budjetoiduista presidentin järjestämistä tilaisuuksista tai presidentin toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa:Tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 § on muutettu lailla 215/2013 1.4.2013 lukien siten, että vuosipalkkio alenee 160 000 eurosta 126 000 euroon.


2013 I lisätalousarvio -26 000
2013 talousarvio 359 000
2012 tilinpäätös 273 432
2011 tilinpäätös 297 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 2 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tasavallan presidentin ulkomaille suuntautuvista vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Suomeen suuntautuvista vierailuista tasavallan presidentin kanslian maksettaviksi tulevien menojen maksamiseen

3) näihin vierailuihin ja matkoihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.


2013 talousarvio 2 850 000
2012 talousarvio 2 850 000
2011 tilinpäätös 2 101 900

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 2 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) tasavallan presidentin ulkomaille suuntautuvista vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Suomeen suuntautuvista vierailuista tasavallan presidentin kanslian maksettaviksi tulevien menojen maksamiseen

3) näihin vierailuihin ja matkoihin liittyvän tilapäisen työvoiman palkkioiden ja työnantajamaksujen maksamiseen.