Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen tarkistukset (peruskorjausmenojen kasvu) 3 300
Yhteensä 3 300

2013 talousarvio 12 500 000
2012 talousarvio 9 200 000
2011 tilinpäätös 8 515 834

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 21.10.74 peruskorjaushankkeeseen vuoden 2013 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä ehdotetusta lisämäärärahasta ja siitä, että peruskorjausmäärärahaa siirtyi vuodelta 2012 ennakoitua enemmän.


2013 IV lisätalousarvio 5 100 000
2013 talousarvio 12 500 000
2012 tilinpäätös 9 729 927
2011 tilinpäätös 8 515 834

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 5 100 000 euroa.