Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. (21.10.01, osa) Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 54 194 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 085 000 euroa. Tätä määrärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta asiasta päättää.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Asiakirjatoimiston monistamon painokoneen uusiminen 220
Tietoliikennekulut, tietohallinnon käyttöoikeusmaksut sekä atk-huolto- ja ylläpitokulut 1 000
Vuoden 1863 valtiopäivien 150-vuotisjuhlat 260
Palkkausten tarkistukset 120
Toimintamenosäästö (HO) -1 071
Yhteensä 529

2013 talousarvio 54 194 000
2012 talousarvio 53 665 000
2011 tilinpäätös 52 003 910

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 54 194 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentilta vähennetään 1 149 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 21.10.02.


2013 III lisätalousarvio -1 149 000
2013 talousarvio 54 194 000
2012 tilinpäätös 54 735 804
2011 tilinpäätös 52 003 910

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentilta vähennetään 1 149 000 euroa.