Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2013

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 827 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2011 78 567 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 2,5 %. Vuonna 2013 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,6 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 1,7 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 2
Sarjaobligaatiolainat 1 740
Muut obligaatiolainat 22
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat 39
Velkakirjalainat ja muut lainat 23
Yhteensä 1 827

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Budjettitalouden tasapainoarvion mukainen velan nettolainanoton tarkistus -92 000
Korkoarvion tarkistus -227 000
Yhteensä -319 000

2013 talousarvio 1 827 000 000
2012 II lisätalousarvio -217 000 000
2012 talousarvio 2 146 000 000
2011 tilinpäätös 1 874 285 704

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 827 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentilta vähennetään 103 000 000 euroa.

Selvitysosa:Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasojen kehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut ennen muuta euroalueen korkotasojen lasku. Vuonna 2013 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena laskentahetken markkinakorkotasoja eli 0,2 % lyhyttä korkoa alle kolmen vuoden korkojaksoille ja 1,5 % pitkää korkoa yli kolmen vuoden korkojaksoille.


2013 I lisätalousarvio -103 000 000
2013 talousarvio 1 827 000 000
2012 tilinpäätös 1 836 054 207
2011 tilinpäätös 1 874 285 704

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentilta vähennetään 103 000 000 euroa.