Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     23. Statsrådet
       61. Lantmäteriverket
       72. Livsmedelsverket

Talousarvioesitys 2013

49. Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden(förslagsanslag)

Motiveringen till momentet ändras så att räntestöd får godkännas i fråga om ett lånekapital om högst 168 190 000 euro 2002.

Förklaring:Enligt budgetpropositionen får ett räntestöd godkännas för ett lånekapital på högst 151 370 000 euro. Arbetskrafts- och näringscentralerna har fram till mitten av mars beviljat räntestöd för ett lånekapital på ca 23,3 miljoner euro, dvs. till ca 720 sökande. Dessutom är ca 2 500 ansökningar om räntestöd för ett lånekapital på sammanlagt 96,8 miljoner euro anhängiga vid TE-centralerna. Eftersom TE-centralerna kommer att få ännu fler ansökningar om räntestöd under innevarande år, förutsätter godkännandet av finansieringsansökningarna att bevillningsfullmakten höjs.

Anhopningen av ansökningar beror på att endast ca 10 procent av de ansökningar som lämnades in år 2000 kunde behandlas samma år och resten överfördes till följande år till följd av att kommissionens behandling av reglerna för finansieringen fördröjdes. Därför användes inte 72 741 000 euro av bevillningsfullmakten på 151 370 000 euro för år 2000. Trots att bevillningsfullmakten höjdes med 16 820 000 euro 2001, överfördes fortfarande drygt 2 500 ansökningar från år 2001 till 2002.

Med anledning av det ovan anförda föreslås att bevillningsfullmakten höjs med 16 820 000 euro 2002 för att anhopningen av ansökningar skall kunna behandlas. Med anledning av det ovan anförda föreslås inte något tilläggsanslag under momentet.

Höjningen av bevillningsfullmakten medför 0,90 miljoner euro i utgifter 2003, 0,65 miljoner euro 2004, 0,60 miljoner euro 2005, 0,55 miljoner euro 2006 och därefter sammanlagt 2,50 miljoner euro.


2002 tilläggsb.
2002 budget 27 499 000
2001 bokslut 30 265 663
2000 bokslut 26 335 194