Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

40. Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 205 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoitus perustuu vuoden 2011 kustannuksia kuvaaviin alustaviin toteutumatietoihin ja niiden perusteella tehtyihin arvioihin toiminnan laajuuden ja kustannusten kehityksestä vuosina 2012 ja 2013.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) muuttamisesta siten, että lailla tähdennetään lomituspalvelujen taloudellista järjestämistä ja maatalouslomittajien työajan tehokasta käyttöä, lisätään samalla tilalla työskentelevien maatalousyrittäjien velvollisuutta pitää vuosilomaa samanaikaisesti, tarkistetaan sijaisavusta perittävien asiakasmaksujen määräytymisperusteita ja täsmennetään aikuiskoulutusta varten annettavan sijaisavun saantiperusteita.

Määrärahasta arvioidaan käytettävän vuosilomatoimintaan 124 000 000 euroa, sijaisaputoimintaan 67 000 000 euroa ja maksulliseen lomittaja-apuun 14 000 000 euroa.

Määrärahasta arvioidaan tarvittavan 197 000 000 euroa valtion korvausten ennakoiden ja 8 000 000 euroa valtion korvausten loppuerien maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästöpäätös -5 000
Tarvearvion muutos 2 700
Yhteensä -2 300

2013 talousarvio 205 000 000
2012 talousarvio 207 300 000
2011 tilinpäätös 208 399 753

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 205 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 35 §:ssä tarkoitettuihin lomituspalvelujen käyttökustannuksiin lain 37 §:n nojalla kunnille suoritettavan valtion korvauksen maksamiseen

2) enintään 182 000 euroa maatalouslomittajien oppisopimuskoulutuksesta paikallisyksiköille aiheutuneiden nettokustannusten korvaamiseen.