Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 45 063 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 1 500 000 euro jämfört med det belopp på 43 563 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av finansieringen av den andra fasen av bostadsdatasystemet, som en del av regeringens framtidsinvesteringar av engångsnatur.


2021 budget 45 063 000
2020 VII tilläggsb. 127 000
2020 IV tilläggsb. 3 500 000
2020 budget 42 169 000
2019 bokslut 43 280 000