Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       30. Aikuiskoulutus
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri
       90. Liikuntatoimi
       91. Nuorisotyö

Talousarvioesitys 2013

52. Opintolainojen valtiontakaus (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 37 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opintotukilain (65/1994) mukaisista valtiontakauksista aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Takausvastuusuoritukset 27 100 000
Maksuvapautukset 4 000 000
Tileistä poistot 4 900 000
Korkoavustukset 1 400 000
Yhteensä 37 400 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Takausvastuusaatavien kasvu 5 000
Maksuvapautusten väheneminen -3 000
Tileistä poistojen lisääntyminen 3 700
Korkoavustuksen käytön muutos -800
Yhteensä 4 900


2011 talousarvio 37 400 000
2010 talousarvio 32 500 000
2009 tilinpäätös 36 333 945