Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

28. Kansallisen yhteyspisteen ja palveluvalikoimatoimielimen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään 267 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustettavan kansallisen yhteyspisteen toimintakuluihin

2) palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvien menojen korvaamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomi on sitoutunut osana Euroopan unionia täyttämään potilasdirektiivin (2011/24/EU) asettamat edellytykset. Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustetaan potilasdirektiivin 6 artiklan edellyttämä kansallinen yhteyspiste. Yhteyspisteen työ käynnistyy 1.7.2013, jotta se on toiminnassa lain voimaantulon ajankohtana. Yhteyspisteen kustannukset vuonna 2013 ovat 167 000 euroa. Yhteyspisteen vastuulla on direktiivin edellyttämien tietojen tuottaminen, kerääminen ja siirtäminen yhteyspisteen pääasiallisena informaatiokanavana toimivaan tietoportaaliin. Tietosisältöjä selainpohjaiseen tietoportaaliin tuottavat useat kansalliset viranomaiset ja viranomaistehtäviä hoitavat muut toimijat.

Potilasdirektiivin implementointi edellyttää myös palveluvalikoimaa määrittelevän uuden toimielimen perustamista vuoden 2013 syksyllä, jotta se on toiminnassa lain voimaantulon ajankohtana. Palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen kustannukset vuonna 2013 ovat 100 000 euroa. Palveluvalikoiman määrittelyä varten perustettavan toimielimen tehtävänä on määritellä suomalaisen terveydenhuollon palveluvalikoima, sisältö ja soveltamisperiaatteet sekä näiden päivittäminen, palveluvalikoiman määrittelyn periaatteista päättäminen, vaikuttamattomien ja kustannusvaikutuksiltaan heikkojen hoitojen arviointi, nimetä hoidot ja potilasryhmät, joiden osalta palveluvalikoimaan on tehtävä tarkempia määrittelyjä ja tehdä määrittelyt, antaa lausuntoja palveluvalikoiman periaatteista, tulkinnasta ja soveltamisesta, osallistua asiantuntijatahona julkiseen keskusteluun ja yhteistyöhön, seurata muiden EU-jäsenmaiden toimintatapoja ja tuloksia palvelukorin määrittämisessä, laatia ja vahvistaa itselleen työjärjestys ja vuosittainen työsuunnitelma sekä luettelo määrittelytyöhön osallistuvista pysyvistä ja määräaikaisista asiantuntijoista.


2013 I lisätalousarvio 267 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään 267 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Kansaneläkelaitoksen yhteyteen perustettavan kansallisen yhteyspisteen toimintakuluihin

2) palveluvalikoimaa määrittelevän toimielimen perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvien menojen korvaamiseen

3) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.