Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

51. Lapsilisät (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 1 481 687 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.

Selvitysosa:Momentilta arvioidaan maksettavan lapsilisiä vuonna 2013 keskimäärin 1 009 600 lapsesta. Yksinhuoltajien lapsia näistä on noin 155 000. Yksinhuoltajalle lapsilisä maksetaan korotettuna. Lapsilisää saavia perheitä arvioidaan vuonna 2013 olevan noin 557 700.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lapsilisälain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta siten, että indeksikorotukset jätetään tekemättä vuosien 2013—2015 alussa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Indeksikorotuksen jäädytys -38 000
Indeksikorotus vuoden 2013 tasoon 38 000
Tarvearvion muutos 187
Yhteensä 187

2013 talousarvio 1 481 687 000
2012 talousarvio 1 481 500 000
2011 tilinpäätös 1 427 600 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 1 483 300 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 1 613 000 euroa talousarvioesityksen 1 481 687 000 euroon nähden aiheutuu menoarvion tarkentumisesta.


2013 talousarvio 1 483 300 000
2012 talousarvio 1 481 500 000
2011 tilinpäätös 1 427 600 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 1 483 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää lapsilisälain (796/1992) mukaisten lapsilisien maksamiseen.