Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

Selvitysosa:Henkilötyövuosivähennyksiin liittyvistä palkkausrahojen vähennyksistä osa jää hallinnonalan käyttöön käytettäväksi erityisesti tuottavuutta edistäviin hallinnonalan hankkeisiin.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Valviran tuottavuusohjelmaan (mom. 33.02.05) liittyvien vähennysten palautus -72
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -950
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -399
Tasomuutos 818
Yhteensä -603

2013 talousarvio 100 000
2012 II lisätalousarvio -277 000
2012 talousarvio 703 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankkimiseen.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 99 000 euroa.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 26 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 33.01.02 ja vuoden 2012 määrärahan peruuttaminen budjetoidaan uudelleen vuodelle 2013 momentille 33.01.02.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio -99 000
2013 talousarvio 100 000
2012 tilinpäätös 26 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 99 000 euroa.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 26 000 euroa.