Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
              40. Energiatuki
              43. Kioton mekanismit
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) materiaalitehokkuutta edistävään selvitys-, kokeilu-, menetelmäkehitys- ja informaatiotoimintaan

2) EU:n rahoittamien hankkeiden osarahoitukseen.

Selvitysosa:Määrärahaa käytetään hallitusohjelman mukaisen kansallisen materiaalitehokkuusohjelman laadintaa tukeviin taustaselvityksiin ja muihin hankkeisiin. Lisäksi määrärahaa käytetään muun muassa suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja luonnonvarojen käytön tehostamista palvelevan materiaalitehokkuuden eri tasojen mittareiden kehittämiseen ja arviointiin, kansallisen resurssitehokkuuden osaamisverkoston kehittämiseen, ekosuunnittelun edistämiseen ja Motiva Oy:n toimintaan materiaalitehokkuuden palvelukeskuksena sekä menetelmien kehittämiseen toimipaikkojen välisten materiaalivirtojen hyödyntämiseksi.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
  • — Materiaalien tehokkaampi käyttö lisää energiatehokkuutta ja kilpailukykyä sekä edistää kestäviin tuotanto- ja kulutustapoihin siirtymistä.

2013 talousarvio 500 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 500 000
2011 tilinpäätös 700 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) materiaalitehokkuutta edistävään selvitys-, kokeilu-, menetelmäkehitys- ja informaatiotoimintaan

2) EU:n rahoittamien hankkeiden osarahoitukseen.