Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Talousarvioesitys 2013

20. Bastrafikledshållning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Fullmakt

Motiveringen till momentet kompletteras så att Trafikverket ges fullmakt att ingå avtal om planering och byggande av en ny vägförbindelse från stamväg 78 till gruvområdet Suhanko i Ranua för ett belopp av högst 5,3 miljoner euro i totala mervärdesskattefria kostnader och om motsvarande utgifter för mervärdesskatt så att gruvbolaget finansierar kostnaderna inklusive mervärdesskatten för planeringen och byggandet av vägförbindelsen som hör till staten. Staten återbetalar kostnaderna utan ränta till företaget åren 2017 och 2018 i två lika stora poster, förutsatt att projektet är slutfört och gruvdriften på området då är betydande.

Förklaring:Vägarrangemangen vid Suhanko gruva genomförs med den finansiering gruvbolaget har under byggnadstiden. Gruvbolaget gör förberedelser för att öppna Suhanko gruva i Ranua kommun. De arbeten som föregår öppnandet av gruvan liksom gruvdriften förutsätter att en ny, ca 10,7 km lång väg byggs från stamväg 78 till gruvan. Den nya vägförbindelsen följer sträckningen för nuvarande Palovaara lokalväg 19758 på det första avsnittet om 4,0 km och dras i en ny terrängkorridor på en sträcka av 6,7 km. Den nya vägförbindelsen är landsväg på en sträcka av ca 8,5 km från stamväg 78 till gruvområdets gräns och enskild väg på en sträcka av 2,2 km inom gruvområdet.

Avsikten är, enligt gruvbolagets anmälan, att starta upp gruvdriften 2016 varför byggnadsarbetena på vägen bör kunna inledas under den första hälften av 2013. Vägplanen för projektet har godkänts och den gäller fram till utgången av 2013. Uppstarten av gruvdriften beräknas skapa en betydande mängd nya arbetsplatser i Ranua kommun.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2013 I tilläggsb.
2013 budget 944 235 000
2012 bokslut 952 265 000
2011 bokslut 923 956 000