Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              51. Eräät merimiespalvelut
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 673 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n toiminnan tukemiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry on kuluttajien etujärjestö, missä ominaisuudessa se neuvoo kuluttajia sekä jakaa ja välittää kuluttajatietoa.

Tulostavoitteet:
  • — Kotitalouksien toimivuus ja tehokkuus sekä kuluttajien omat toimintaedellytykset paranevat järjestön myötävaikutuksella.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen erän poistuminen -150
Yhteensä -150

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 673 000
2012 talousarvio 823 000
2011 tilinpäätös 823 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Työtehoseuran valtionavustus esitetään poistettavaksi ensi vuoden alusta lukien. Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka mm. tutkii ja kehittää työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta. Se tutkii ja vertailee esim. kodin koneita, laitteita ja materiaaleja niin, että kuluttaja pystyy tekemään valintoja omiin tarpeisiinsa. Työtehoseura etsii erityisesti tehokkaita ja toimivia menetelmiä, jotka säästävät energiaa ja ovat ekotehokkaita. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomessa ei ole tällä hetkellä toista tahoa, joka tekisi vastaavanlaista hyödyketutkimusta.

Valiokunta lisää momentille 100 000 euroa Työtehoseuran valtionavustukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 773 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksena Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry:n toiminnan tukemiseen ja Työtehoseura ry:n asuminen ja palveluympäristötiimin tukemiseen Kilpailu- ja kuluttajaviraston määrittelemistä toiminnoista aiheutuviin kuluihin.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.