Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Siviilipalvelus (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 5 568 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Siviilipalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella 1.2.2013 alkaen, mikäli asevelvollisuusaikaa lyhennetään vastaavasti.

Ilman palveluspaikkaa jäävien siviilipalvelusvelvollisten määrää pyritään vähentämään edistämällä tarjolla olevien palveluspaikkojen määrän kasvua markkinoimalla aktiivisesti siviilipalvelusta potentiaalisille palveluspaikoille. Tämän lisäksi palveluspaikan hakemisprosessia tehostetaan yksilötasolla sekä koulutusjakson aikana että koulutusjakson jälkeen. Tavoitteena on, että jokaisesta erästä jää palveluspaikattomaksi alle 10 % velvollisista.

Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa jääneistä siviilipalvelusvelvollisista aiheutuneet ylläpitokustannukset olivat 380 447 euroa vuonna 2010 ja 438 915 euroa vuonna 2011. Valtaosa velvollisista siirtyi koulutuskeskuksesta suorittamaan työpalvelustaan muihin palveluspaikkoihin palveluspaikan löydyttyä.

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
       
Siviilipalvelukseen hakeneet, henkilöä 2 381 2 400 2 400
Koulutetut, henkilöä 1 714 1 700 1 800
Koulutusjakson jälkeen ilman palveluspaikkaa, henkilöä 121 150 120

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Päivärahojen korottaminen 30
Siviilipalvelusajan lyhentyminen -37
Yhteensä -7

2013 talousarvio 5 568 000
2012 talousarvio 5 575 000
2011 tilinpäätös 4 753 116

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 5 568 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää siviilipalveluksen toimeenpanosta siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla aiheutuviin kustannuksiin.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu muun muassa siviilipalvelusvelvollisten majoituskustannusten korvauksista, palveluspaikattomien kustannuksista ja 1.1.2014 toteutuvan valtiollistamisen edellyttämistä järjestelmämuutoksista.


2013 IV lisätalousarvio 300 000
2013 talousarvio 5 568 000
2012 tilinpäätös 5 235 984
2011 tilinpäätös 4 753 116

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa.