Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         01. Korkotulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 133 400 0 0 0 0 0 133 400
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 21 000 21 000
05. Korot muista lainoista 85 000 85 000
07. Korot talletuksista 8 500 8 500
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen korkotulot 18 900 18 900
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 419 000 0 0 0 0 0 1 419 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 1 419 000 1 419 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 77 000 0 0 0 0 227 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 77 000 227 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 20 000 0 0 0 0 240 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 20 000 240 000
  Yhteensä 1 922 400 97 000 0 0 0 0 2 019 400