Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Työhallinto

Talousarvioesitys 2013

30. Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 9 300 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston määräämin perustein (512/1999) entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen kustannusten sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamiseen kunnille.

Selvitysosa:Suomeen muuttaneiden henkilöiden toimeentulotuesta puolen vuoden ajalta maahan saapumisesta aiheutuneita kustannuksia korvataan arviolta 2 000 000 euroa, ja toimeentulotukimenoja sen vuoksi ettei henkilö maahanmuuttoon liittyvän asemansa vuoksi voi saada eläkettä tai muuta sosiaaliturvaetuutta korvataan arviolta 4 800 000 euroa. Lisäksi maksetaan kunnille arviolta 2 500 000 euroa noin 170 henkilön pitkäaikaisesta hoidosta ja huollosta aiheutuneita kustannuksia. Korvaukset maksetaan kunnille jälkikäteen.

Korvausten piirissä olevat ja määrärahan käytön arvioitu jakautuminen
  Henkilöä
     
Toimeentulotuki 6 kk 1 140 2 000 000
Toimeentulotuki 5 v 1 120 4 800 000
Erityiskustannukset 140 1 600 000
Heimoveteraanit 34 900 000
Yhteensä 2 434 9 300 000


2007 talousarvio 9 300 000
2006 talousarvio 9 300 000
2005 tilinpäätös 6 180 306