Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

45. Maatalouden ympäristötuki(siirtomääräraha 2 v)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2002 saa tehdä EU:n komission vuosille 2000—2006 hyväksymän maatalouden ympäristötukijärjestelmän mukaisia sitoumuksia ja sopimuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2003—2011 menoja yhteensä enintään 130 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vuoden 2002 talousarviossa myöntämisvaltuus on 105 000 000 euroa. Myöntämisvaltuuden lisäys 25 000 000 eurolla perustuu maatalouden ympäristötuen hakemusten perusteella tehtyyn tämän hetkiseen pinta-ala-arvioon.

Vuonna 2002 maatalouden ympäristötukeen arvioidaan tarvittavan 311 200 000 euroa. Kun käytössä on 13 200 000 euroa vuodelta 2001 siirtynyttä määrärahaa, niin momentille ei valtuuden lisäyksen johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Maatalouden ympäristötukijärjestelmien toteuttamisesta arvioidaan aiheutuvan menoja
seuraavasti, milj. euroa:
  20021) 2003 2004 2005 Myöh.
vuod.
yht.
           
Vuosia 2000—2006 koskeva järjestelmä          
— vuonna 2002 tehtävät päätökset ja
toimenpiteet, mistä
27,8 26,4 26,4 26,4 50,5
      — II lisätalousarviosta aiheutuvat menot 5,8 5,8 5,8 5,8 8,3
— vuosina 2000 ja 2001 tehdyt päätökset ja toimenpiteet 261,4 274,6 274,6 14,6 3,7
Vuosia 1995—1999 koskeva ohjelma, tehdyt päätökset ja toimenpiteet 8,8 3,1 1,9 1,9 20,4
Yhteensä 298,0 304,1 302,9 42,9 74,6

1) Lisäksi käytössä 13,2 milj. euroa edelliseltä vuodelta siirtynyttä määrärahaa.


2002 II lisätalousarvio
2002 talousarvio 298 000 000
2001 tilinpäätös 295 001 623
2000 tilinpäätös 247 572 628