Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 49 564 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen

2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun tehtävänä on tarjota Eurooppa-koulujen opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta.

Oppilasmäärät

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 796 786 817 820
Suomalais-venäläinen koulu 678 688 707 700
Valtion yleissivistävät erityiskoulut 450 431 393 400
Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) 658 682 650 650
Koulukotien perusopetus 157 162 160 160
Helsingin eurooppalainen koulu 109 195 224 230
Yhteensä 2 848 2 944 2 951 2 960

Ohjaustoiminnan tunnusluvut

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
Ohjaustoiminta kentällä        
— ohjauskäyntejä 678 722 961 970
— oppilaita 579 563 642 650
Tilapäinen opetus ja kuntoutus        
— Tukijaksopäivät 3 001 2 943 3 515 3 550
— Tukijaksojen oppilaat 461 460 565 570
Lukion suorittamista edistävä opetus
(Mikael-koulu)
       
— oppilaita 9 6 4 2

Henkilötyövuodet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu 74,3 72,6 73 73
Suomalais-venäläinen koulu 84,6 84,5 84 84
Valtion yleissivistävät erityiskoulut 670,4 651,8 657 649
EU:n Eurooppa-koulut 30,6 31,7 34 34
Helsingin Eurooppalainen koulu 21,6 47,0 43 45
Yhteensä 881,5 887,6 891 885

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kielikoulut 5 550 000
Valtion yleissivistävät erityiskoulut 37 414 000
Koulukotien perusopetus 1 750 000
EU:n Eurooppa-koulut 1 850 000
Helsingin Eurooppalainen koulu 3 000 000
Yhteensä 49 564 000

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 63 730 64 803 67 564
Bruttotulot 18 398 17 400 18 000
Nettomenot 45 332 47 403 49 564
       
Siirtyneet erät      
— edelliseltä vuodelta siirtyneet 7 720    
— seuraavalle vuodelle siirtyneet 8 664    

Kuntien rahoitusosuus valtion yleissivistävän lukiokoulutuksen kustannuksiin, 1 044 000 euroa, on otettu huomioon momentin 29.10.30 mitoituksessa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 1 618
Kertaluonteisen menon poistuminen -200
Suomalais-venäläisen koulun lisävuokra 1 000
Hankintamenosäästö (HO) -122
Tuottavuustoimet -135
Yhteensä 2 161

2013 talousarvio 49 564 000
2012 II lisätalousarvio 1 556 000
2012 I lisätalousarvio
2012 talousarvio 47 403 000
2011 tilinpäätös 46 276 000