Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 609 000 euroa.

Selvitysosa:Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuodesta 2013 lukien.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 26 148 26 681 27 809
Bruttotulot 1 119 200 200
Nettomenot 25 029 26 481 27 609
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 838    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 337    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -103
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -66
Tasomuutos 434
Palkkausten tarkistukset 782
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta 33.03.04 (1 htv) 70
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -14
Tuottavuustoimet -45
Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelun, hallinnon ja ohjauksen siirto momentilta 33.01.01 (1 htv) 70
Yhteensä 1 128

2013 talousarvio 27 609 000
2012 II lisätalousarvio 413 000
2012 talousarvio 26 481 000
2011 tilinpäätös 25 528 000