Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag

Talousarvioesitys 2013

97. Tryggande av statens fordringar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 150 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av betalningen av större utgifter än beräknat för insolvensförfaranden. De största utgiftsposterna har utgjorts av utgifter på grund av skötseln av i konkurs försatta samfund som beviljats statsunderstödda hyreshuslån och av objekt som ställts som säkerhet för lånen.


2017 III tilläggsb. 150 000
2017 budget 150 000
2016 bokslut 119 893
2015 bokslut 105 757