Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Myndighetstjänster för trafikenPDF-versio

01. Trafiksäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 613 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det anslag på 52 356 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 4 743 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 4 785 000 euro med anledning av att ikraftträdandet av lagstiftningen om ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon skjuts upp från ingången av året till den 1 juli 2014 och som tillägg 42 000 euro med anledning av lönejusteringar.


2014 budget 47 613 000
2013 IV tilläggsb. -29 000
2013 budget 42 591 000
2012 bokslut 40 502 000