Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 600 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain (40/1994) 1 §:n 2 momentin mukaisten eläkkeellä olevien presidenttien käytettäväksi osoitetuista palveluista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Eläkkeellä olevien presidenttien määrän kasvu huomioitu koko vuodelta 40
Yhteensä 40

2013 talousarvio 600 000
2012 talousarvio 560 000
2011 tilinpäätös 299 071