Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Tasavallan presidentti
              29. Arvonlisäveromenot
              75. Perusparannukset
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 918 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tasavallan presidentin kanslian hallussa olevien valtion antiikki- ja taide-esineiden kunnossapidosta ja Kultarannan huvilatilan puutarha- ja viljelytoiminnasta aiheutuvien tarpeellisten ja välttämättömien menojen maksamiseen sekä vuosittain järjestettävistä valtiollisista edustustilaisuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja pääasiassa asuntojen vuokrauksesta ja Kultarannan viljelytoiminnasta. Lisäksi vähäisiä tuloja kertyy muun muassa henkilöstöruokailusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 8 045 10 127 8 968
Bruttotulot 65 100 50
Nettomenot 7 980 10 027 8 918
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 91    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 765    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 191
Presidentin virkakauden vaihtumisesta aiheutunut kertaluonteinen lisäys v. 2012 -1 300
Yhteensä -1 109

2013 talousarvio 8 918 000
2012 II lisätalousarvio 109 000
2012 talousarvio 10 027 000
2011 tilinpäätös 8 654 000