Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. (21.10.01, osa) Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 54 194 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 085 000 euroa. Tätä määrärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta asiasta päättää.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenosäästö (HO) -1 071
Palkkausten tarkistukset 120
Tietoliikennekulut, tietohallinnon käyttöoikeusmaksut sekä atk-huolto- ja ylläpitokulut 1 000
Asiakirjatoimiston monistamon painokoneen uusiminen 220
Vuoden 1863 valtiopäivien 150-vuotisjuhlat 260
Yhteensä 529

2013 talousarvio 54 194 000
2012 talousarvio 53 665 000
2011 tilinpäätös 52 003 910