Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2012

II lisätalousarvioesitys 2012PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -175 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -170 000 000
02. Yhteisövero, vähennystä -170 000 000
08. Valmisteverot 15 000 000
05. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero, lisäystä 15 000 000
10. Muut verot -20 000 000
08. Jätevero, vähennystä -20 000 000
12. SEKALAISET TULOT 646 791 000
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 14 311 000
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä 14 311 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 602 270 000
50. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä -20 300 000
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 622 570 000
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 2 900 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä 2 900 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 27 310 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 27 295 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 15 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 75 000 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 35 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 35 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 40 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 40 000 000
15. LAINAT 1 225 005 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 1 500 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä 1 500 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 1 223 505 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä 1 223 505 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 771 796 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
22. TASAVALLAN PRESIDENTTI 109 000
02. Tasavallan presidentin kanslia 109 000
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 109 000
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 447 000
01. Hallinto 396 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 396 000
30. Oikeuskanslerinvirasto 51 000
01. Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 51 000
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 16 256 000
01. Ulkoasiainhallinto 1 945 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 945 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 14 311 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 9 311 000
88. Finnfundin (Teollisen yhteistyön rahasto Oy) pääoman korottaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 5 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 12 391 000
01. Ministeriö ja hallinto 493 000
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 358 000
03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -17 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 152 000
29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 6 036 000
01. Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 137 000
02. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 175 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 898 000
04. Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 560 000
05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 266 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) 0
20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta 1 743 000
01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 743 000
30. Syyttäjät 741 000
01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 741 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano 3 378 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 378 000
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 20 167 000
01. Hallinto 313 000
01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 301 000
03. Hallinnon tietotekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -24 000
04. Vähemmistövaltuutetun ja syrjintälautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 000
23. Siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 22 000
10. Poliisitoimi 14 005 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 005 000
20. Rajavartiolaitos 4 289 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 289 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Pelastustoimi ja hätäkeskukset 1 120 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 142 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 978 000
40. Maahanmuutto 440 000
01. Maahanmuuttoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 326 000
63. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 114 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 45 440 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 6 202 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 195 000
23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 4 807 000
40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 1 200 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 49 638 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 38 929 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 10 709 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta -10 400 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -10 400 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 410 670 000
01. Hallinto 4 195 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 295 000
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha) 1 900 000
88. Valtiovarainhallinnon ohjauksessa olevien osakeyhtiöiden ja liikelaitosten pääomittaminen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 000
10. Verotus ja tullitoimi 11 023 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 631 000
02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 792 000
97. Autoveron vientipalautus (arviomääräraha), lisäystä 1 600 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 5 634 000
01. Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 5 591 000
03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 15 000
06. Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 28 000
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 1 083 000
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 982 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 26 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 2 090 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 459 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 631 000
50. Eläkkeet ja korvaukset -47 575 000
15. Eläkkeet (arviomääräraha), vähennystä -47 575 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -2 180 000
01. Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
02. Valtion talous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon tietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 180 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -5 083 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä 2 467 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -7 550 000
90. Kuntien tukeminen 3 563 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 3 563 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt 1 437 920 000
88. Suomen osuus Euroopan vakausmekanismin pääomasta (arviomääräraha) 1 437 920 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 17 688 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 805 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 413 000
02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 263 000
03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 129 000
10. Yleissivistävä koulutus 1 555 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 556 000
02. Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -1 000
20. Ammatillinen koulutus 5 700 000
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
30. Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 5 600 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 1 672 000
01. Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 152 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 447 000
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 84 000
04. Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 000
20. Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) 0
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 800 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 169 000
70. Opintotuki 247 000
01. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
58. Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 234 000
80. Taide ja kulttuuri 1 809 000
01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 73 000
02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 221 000
03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 54 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 334 000
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 52 000
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 65 000
07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 14 000
08. Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 276 000
57. Avustus Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa jatkavan säätiön peruspääomaan (kiinteä määräraha) 80 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 640 000
90. Liikuntatoimi 5 900 000
53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeeseen (arviomääräraha) 5 900 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 6 655 000
01. Hallinto 1 007 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 438 000
02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 181 000
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 375 000
04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 13 000
40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v) 0
10. Maaseudun kehittäminen 0
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) 0
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) 0
20. Maatalous 575 000
01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 575 000
30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu 739 000
01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 739 000
40. Kala-, riista- ja porotalous 1 523 000
01. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 302 000
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 201 000
43. Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 20 000
50. Vesitalous 116 000
20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 116 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0
60. Metsätalous 1 709 000
01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 903 000
42. Valtionapu Suomen metsäkeskukselle (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 686 000
43. Eräät korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 120 000
45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
47. Pienpuun energiatuki (siirtomääräraha 2 v) 0
50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) 0
63. Metsähallitus 78 000
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 78 000
70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 908 000
01. Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 807 000
02. Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 101 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 33 879 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 5 305 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 240 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 5 065 000
10. Liikenneverkko 27 710 000
01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 985 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 205 000
34. Valtionavustus länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) 4 133 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 340 000
50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
76. Maa- ja vesialueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 7 100 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 6 947 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut 195 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 195 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 127 000
50. Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha), lisäystä 140 000
63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -13 000
64. Saariston yhteisalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
66. Yhteysalusliikennepalvelujen ostosopimukset (siirtomääräraha 3 v) 0
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 0
01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -500 000
50. Tutkimus 542 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 542 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 419 581 000
01. Hallinto 6 699 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 008 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 491 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä -800 000
20. Innovaatiopolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 1 973 000
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 533 000
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 656 000
03. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 285 000
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 95 000
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 358 000
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 46 000
44. Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 1 000 000
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 408 153 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 067 000
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 0
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 4 426 000
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha), vähennystä -340 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 400 000 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 245 000
01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 98 000
02. Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 93 000
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 54 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 2 470 000
63. Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 470 000
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 0
60. Energiapolitiikka 41 000
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 41 000
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 4 183 000
01. Hallinto -5 745 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 649 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 38 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 75 000
05. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisten lastensuojeluyksiköiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
21. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -277 000
25. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliset sähköiset asiakastietojärjestelmät (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -6 230 000
29. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0
02. Valvonta 612 000
03. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 212 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 352 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 48 000
03. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2 271 000
04. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 771 000
50. Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 500 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 6 230 000
28. Kansaneläkelaitokselle maksettavat sosiaaliturvan yleisrahaston ja palvelurahaston toimintakulut (arviomääräraha), lisäystä 6 230 000
20. Työttömyysturva 0
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha) 0
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha) 0
30. Sairausvakuutus 300 000
60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 300 000
40. Eläkkeet 500 000
60. Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 500 000
50. Veteraanien tukeminen 0
52. Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) 0
56. Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) 0
70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 15 000
01. Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 715 000
22. Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -700 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 330 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 894 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 391 000
04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 503 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 357 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 357 000
61. Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 79 000
01. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 79 000
36. VALTIONVELAN KOROT -217 000 000
01. Valtionvelan korko -217 000 000
90. Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä -217 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä 1 771 796 000