Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     15. Lainat

Talousarvioesitys 2012

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Liikenneviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 27 295 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion lisäykseen sisältyy Kehärata-hankkeen lisäkustannusten osalta Finavia Oyj:n rahoitusosuus 22 500 000 euroa ja vt 6 Joensuun kohta -hankkeen Joensuun kaupungin rahoitusosuus 500 000 euroa.

EU:n suoran rakentamistuen tuloutuksia investointimomenteilta maksetuista kustannuksista merkitään tuloiksi Kehärata-hankkeelta vuoden 2009—2010 tuen loppusuoritus 1 570 000 euroa sekä ratahankkeelta Lahti—Vainikkala vuoden 2010 tuen loppusuoritus 2 451 000 euroa ja vuoden 2011 ennakkosuoritus 274 000 euroa. Vastaava 4 295 000 euron määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.10.77.


2012 II lisätalousarvio 27 295 000
2012 talousarvio 51 208 000
2011 tilinpäätös 12 819 363
2010 tilinpäätös 23 353 691

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu EU:n myöntämästä Easyway Viking -hankkeen tutkimus- ja kehittämisrahasta. Vastaava määrärahan lisäys on merkitty momentille 31.30.63.


2012 II lisätalousarvio 15 000
2012 talousarvio 58 000
2011 tilinpäätös 91 328
2010 tilinpäätös 192 959