Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
       01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat
       03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
            01. Nettolainanotto ja velanhallinta
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

01. Nettolainanotto ja velanhallintaPDF-versio

Momentille merkitään lisäystä 1 223 505 000 euroa.

Selvitysosa: Nimellisarvoiseen nettolainanottoon merkitään lisäystä 1 223 505 000 euroa, jolloin nimellisarvoisen nettolainanoton määrä on 8 752 149 000 euroa vuonna 2012. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettotulojen määrä on 8 702 149 000 euroa vuonna 2012.

Tulot ja menot (milj. euroa)

  
Tulot 
Nimellisarvoinen nettolainanotto8 752
Menot 
Emissiotappiot (netto)-40
Pääomatappiot (netto)-10
Nettotulot8 702

2012 II lisätalousarvio1 223 505 000
2012 I lisätalousarvio127 731 000
2012 talousarvio7 350 913 000
2011 tilinpäätös4 734 549 510
2010 tilinpäätös11 272 089 212