Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
       05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
            01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 40 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vuoden 2011 loppupuoliskolla ennakoitua laajemmassa määrin toteutuneiden Senaatti-kiinteistöjen kiinteistövarallisuuden myyntien sekä liikelaitoksen ennakoitua pienempien rahoituskustannusten johdosta liikelaitoksesta tuloutetaan vuonna 2012 valtiolle yhteensä 130 milj. euroa aiemmin arvioidun 90 milj. euron sijaan.


2012 II lisätalousarvio40 000 000
2012 talousarvio200 000 000
2011 tilinpäätös346 427 000
2010 tilinpäätös191 884 000