Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01.  (32.10, 34.01, osa ja 26.01, osa) Hallinto
            01.  (32.10.21, 34.01.21, osa ja 26.01.21, osa) Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
            02.  (32.10.22) Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot
            03.  (34.01.22) Työvoimaopiston toimintamenot
       20. Teknologia- ja innovaatiopolitiikka
       30. Yrityspolitiikka
       40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka ja markkinoiden sääntely
       50.  (26.98, osa) Alueiden kehittäminen
       60. Energiapolitiikka
       70.  (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus
       80.  (34.06, osa) Työvoimapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2012

01. (32.10, 34.01, osa ja 26.01, osa) HallintoPDF-versio

01. (32.10.21, 34.01.21, osa ja 26.01.21, osa) Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 545 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

5) julkisten hankintojen neuvontayksikön toimintaan liittyviin avustuksiin.

Selvitysosa: Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen ja päätösosan toisen kappaleen kohta viisi lisätään taloustalousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi viisi.

Muutos talousarvioesityksen 49 069 000 euroon nähden on 1 476 000 euroa, missä on otettu lisäyksenä huomioon 1 645 000 euroa valtion virka- ja työehtosopimuksen johdosta ja vähennyksenä 169 000 euroa kahden maahanmuuttoasioita hoitavan henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.01 sekä momentille aiemmin ehdotettujen siirtojen tarkistuksien johdosta.

Kohdan viisi lisäys aiheutuu vuoden 2007 neljännessä lisätalousarvioesityksessä ehdotetuista muutoksista.


2008 talousarvio50 545 000
2007 IV lisätalousarvio663 000
2007 II lisätalousarvio280 000
2007 talousarvio49 429 000
2006 tilinpäätös46 353 000

02. (32.10.22) Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 83 007 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 300 000 euroa talousarvioesityksen 79 707 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2008 talousarvio83 007 000
2007 IV lisätalousarvio513 000
2007 talousarvio79 423 000
2006 tilinpäätös78 318 000

03. (34.01.22) Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 090 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 16 000 euroa talousarvioesityksen 1 074 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.


2008 talousarvio1 090 000
2007 IV lisätalousarvio2 000
2007 talousarvio772 000
2006 tilinpäätös767 000