Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            50. Siirto valtion eläkerahastosta
            99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

50. Siirto valtion eläkerahastostaPDF-versio

Momentilta vähennetään 20 300 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion vähennys aiheutuu momentin 28.50.15 määrärahan vähennyksestä.


2012 II lisätalousarvio-20 300 000
2012 talousarvio1 636 934 000
2011 tilinpäätös1 509 380 155
2010 tilinpäätös1 472 690 959