Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
            50. Siirto valtion eläkerahastosta
            99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentilta vähennetään 20 300 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion vähennys aiheutuu momentin 28.50.15 määrärahan vähennyksestä.


2012 II lisätalousarvio-20 300 000
2012 talousarvio1 636 934 000
2011 tilinpäätös1 509 380 155
2010 tilinpäätös1 472 690 959

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 622 570 000 euroa.

Selvitysosa: Senaatti-kiinteistöjen lainanottotarve on vuoden 2011 aikana ollut merkittävästi aiemmin arvioitua pienempi, mistä johtuen takausmaksuja vuoden 2012 aikana arvioidaan kertyvän noin 6 milj. euroa aiemmin arvioidun 7 milj. euron sijaan.

Vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa Islannille myönnettävän lainan määrään varauduttiin 350 milj. eurolla. Varsinaisessa lainasopimuksessa Islannille myönnettävän lainan määräksi vahvistui 320 milj. euroa. Lainasopimuksen ja vuoden 2009 ensimmäisen lisätalousarvion välinen ero 30 milj. euroa lisätään hallinnonalan muihin tuloihin.

Vuoden 2010 toisessa lisätalousarviossa Kreikalle annettavaa kahdenvälistä lainaa varten budjetoitiin 1,6 mrd. euroa. Tästä Kreikka on nostanut noin 1,005 mrd. euroa. Kreikan peruutettua sille myönnetyn kahdenvälisen lainaohjelman nostamatta olevan osuuden, budjetoidusta 1,6 mrd. euron lainaosuudesta ei enää tehdä uusia nostoja, mutta lainanantajien välisen tarkastuslaskelman perusteella lainanantajien maksuosuuksia korjataan lainasopimuksen mukaisesti siten, että Suomi tekee vielä yhden 1 429 222,43 euron maksun 15.12.2012. Tämän johdosta Suomen antamasta lainasta nostamatta jäävä osuus noin 594 milj. euroa tuloutetaan.

Kahdenkeskisiin lainoihin myönnetyt määrärahat on kirjattu kerralla nostetuksi, jolloin nostamatta jääneet osuudet on tuloutettava kertakirjausten korjaamiseksi.


2012 II lisätalousarvio622 570 000
2012 talousarvio17 451 000
2011 tilinpäätös23 650 480
2010 tilinpäätös36 212 175