Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
     12. Sekalaiset tulot
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
            99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulotPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 14 311 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu ministeriön ja Iso-Britannian (DFID) kehitysyhteistyöosaston sekä ministeriön ja Norjan ulkoministeriön yhteistoimintahankkeiden osuuksista. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 24.30.66.


2012 II lisätalousarvio14 311 000
2012 talousarvio7 661 000
2011 tilinpäätös15 531 024
2010 tilinpäätös16 385 541