Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
            02. Yhteisövero
       08. Valmisteverot
       10. Muut verot
     12. Sekalaiset tulot
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verotPDF-versio

02. Yhteisövero

Momentilta vähennetään 170 000 000 euroa.

Selvitysosa: Alkuvuoden kertymätietojen perusteella lopullisen yhteisöveron määrän verovuodelta 2011 arvioidaan jäävän noin 220 milj. euroa syksyllä 2011 ennustettua pienemmäksi. Uudet tiedot alentavat yhteisöveron lopullisen veron ennustetta myös vuoden 2012 osalta. Edellä esitetyn johdosta momentin tuloarviota alennetaan 170 milj. euroa.

Ennuste yhteisöveron kertymästä vuonna 2012

talousarvioennusteII lisätalousarvioesitys
    
Yhteisöveron kertymät eri verovuosilta, milj. euroa   
— verovuodelta 201336839729
— verovuodelta 20124 2684 083-185
— verovuodelta 2011520389-131
— aikaisemmilta verovuosilta3535-
Yhteensä5 1914 904-287
— josta valtion osuus3 5553 385-170

2012 II lisätalousarvio-170 000 000
2012 talousarvio3 555 000 000
2011 tilinpäätös3 374 982 271
2010 tilinpäätös2 972 396 819