Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

 euroa
MÄÄRÄRAHAT
26. SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA9 900 000
10. Poliisitoimi9 900 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 900 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA434 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle434 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä434 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA25 432 000
10. Yleissivistävä koulutus20 000 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)0
34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä20 000 000
30. Aikuiskoulutus2 000 000
31. Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
80. Taide ja kulttuuri1 432 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä800 000
50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä632 000
91. Nuorisotyö2 000 000
51. Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 000 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA8 065 000
50. Vesitalous3 065 000
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 065 000
60. Metsätalous5 000 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA12 000 000
10. Liikenneverkko12 000 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä12 000 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA154 700 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka154 700 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä700 000
51. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000 000
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä100 000 000
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)30 000 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA10 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto10 000 000
37. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä10 000 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA3 700 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu3 700 000
52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v), lisäystä3 700 000
Määrärahojen kokonaismäärä 224 231 000