Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       10. Yleissivistävä koulutus
       30. Aikuiskoulutus
       80. Taide ja kulttuuri
            04. Museoviraston toimintamenot
            50. Eräät avustukset
       91. Nuorisotyö
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2012

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu viraston toiminnan vakauttamisesta.


2012 I lisätalousarvio800 000
2012 talousarvio19 938 000
2011 III lisätalousarvio261 000
2011 talousarvio19 813 000
2010 tilinpäätös19 632 000

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 632 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämääräraha on tarkoitus käyttää Pietari-säätiön toiminnan kertaluonteiseen tukemiseen.


2012 I lisätalousarvio632 000
2012 talousarvio8 676 000
2011 talousarvio9 475 000
2010 tilinpäätös10 375 000