Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     11. Verot ja veronluonteiset tulot
       01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
       04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
       10. Muut verot
            07. Ajoneuvovero
     13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
     15. Lainat
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2012

07. AjoneuvoveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 42 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tuloarvion korotus perustuu vuoden 2011 tilinpäätöstietojen pohjalta tarkentuneeseen ajoneuvoveron tuottoarvioon.


2012 I lisätalousarvio42 000 000
2012 talousarvio770 000 000
2011 talousarvio706 000 000
2010 tilinpäätös691 297 981